De producten

Kwekerij Siem Munster produceert jaarlijks ca. 8.000.000 tulpen in de kassen. Daarnaast is er een bloembollenproductie van ca. 25 Ha tulpenbollen. Op de overige percelen hebben we akkerbouwgewassen zoals pootaardappelen, graan, graszaden en suikerbieten.